Kako da napravim virtuelni server u VDC-u?

Korisnički interfejs vCloud Director je dostupan za kreiranje virtuelnih servera (VMs) u virtuelnom data centru. Ovaj interfejs omogućava potpuno upravljanje sopstvenim VDC-om – kreiranje vApp-a, kreiranje virtuelne mašine (VM), uključivanje, isključivanje ili ponovno pokretanje virtuelne mašine. 

Dodajte ili uklonite parametre virtuelne mašine (iz dostupnih parametara). Uvezite sopstvenu ISO datoteku, kreirajte kataloge servera i omogućite interno ili eksterno umrežavanje po potrebi. Intuitivno rukovanje pojednostavljuje i ubrzava stvaranje infrastrukture.

Kreiranje virtuelne mašine (VM) zahteva dodelu slobodnih resursa i njihovo dodeljivanje novom serveru, izbor operativnog sistema (Linux, Windows) i pokretanje servera.

Delite članak

Uđite u svet domena

Svakom dobrom web sajtu su potrebni domen i kvalitetan hosting. Budite na mreži sa nama.