Web.config

Datoteka se koristi za podešavanje virtuelnog servera.

Možete da kreirate datoteku Web.config pomoću uređivača teksta, kao šta je npr. Notepad. Kreirajte tekstualnu datoteku pod nazivom Web.config u glavnom direktorijumu Vaše ASP. NET aplikacije.

Datoteka Web.config mora da sadrži samo elemente za konfiguraciju stavke koji će potisnuti podešavanja u datoteci Machine.config. Datoteka Web.config mora da sadrži najmanje element < configuration >< system.web > element. Ovi elementi će sadržati pojedinačne elemente konfiguracije.

Sledeći primer prikazuje datoteku Web.config, minimalno:

<?xml?>
<configuration>
 <system.web>

 </system.web>
</configuration>

Prvi red datoteke Web.config opisuje dokument kao XML i specificira tip kodiranja znakova. Ovaj prvi red mora da bude isti za sve.config datoteke.


Redovi koji slede označavaju početak i kraj elementa configuration >< system.web > u datoteci Web.config. Ovi redovi sami po sebi ne vrše nikakve akcije. Međutim, ovi redovi utvrđuju strukturu koja Vam omogućava dodavanje dodatnih podešavanja. Dodavanje većinu konfiguracijskih podešavanja ASP. NET između redaka <system.web> i <system.web>. Ove linije označavaju početak i kraj podešavanja ASP. NET konfiguracije.

  • Kako podesiti preusmeravanje domena.tld na www.domain.tld?
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="Redirect to WWW">
<match />
<conditions>
<add />
</conditions>
<action
/>
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

Delite članak

Uđite u svet domena

Svakom dobrom web sajtu su potrebni domen i kvalitetan hosting. Budite na mreži sa nama.