fbpx

Webglobe

[social_share]

Monitoring

Monitoring

Pratite ping, http(s), smtp, pop3, imap …

Pomoću specijalizovanih skripti možete pratiti bilo koji proces na vašem serveru.

Monitoring se vrši sa najmanje 3 različite lokacije.

Interval može biti 1, 5, 15, 30, 60 minuta.

Warning

Obaveštavanje

Ako više od jednog servera za monitoring detektuju kvar, generiše se obaveštenje.

Možete biti obavešteni na više načina:

  •  Email
  •  SMS
  •  API
  •  Sopstveni web skript
Izveštaji

Izveštaji

Za svaki monitor se snimaju dva izveštaja:

  • Uptime – dostupnost servisa.
  • Response time – vreme odziva.

Izveštaje možete videti u obliku grafikona, statistickog i detaljnog spiska svih vrednosti.

API

Povezivanje

API povezivanje sa drugim sistemima:

  • Hip Chat
  • Campfire
  • Pager Duty
  • Sopstveni web/sms servis

Podržani protokoli

HTTP: Web server

HTTPS: SSL Secure Web server

Sadržina web stranice

DNS: Domain Name Server

POP3: Email server

IMAP: Email relay server

SMTP: Email relay server

Bilo koji TCP port