fbpx

Webglobe

[social_share]

Monitoring

monitoringMonitoring serveri raspoređeni na različitim lokacijama širom interneta izvršavaju definisane provere bazirane na internet protokolima  (ping, http, smtp …). Provere se vrše u intervalima od 1, 5, 15 30 i 60 minuta.

Jedan “monitor” predstavlja jedan definisani test. Definiciju monitora čine hostname ili URL servera  i port/protokol koji želite da pratite. Provera se vrši svaki put sa različitog monitoring servera.

Pored standardnih portova/protokola možete koristiti i proizvoljan port. Takođe na web serveru koji pratite možete postaviti svoj skript koji vrši jednu ili više provera koje sami definišete.

Svaki pojedinačni test se snima u bazi podataka koja je takođe replicirana na tri različite lokacije kako bi se održao integritet podataka ako neki od monitoring servera nije dostupan.

Obaveštavanje

Kada se detektuje negativan rezultat testa monitoring serveri šalju poruku o tome prema pravilima koje sami definišete.

Obaveštavanje se vrši na osnovu definisanih kontakt grupa.

ObavestavanjeNa primer u jednoj kontakt grupi možete imati osobu A koju obaveštavate email-om posle prvog detektovanog kvara i dalje posle svakog ponovljenog neuspelog testa ali maksimalno 5 puta, takođe osobu A obaveštavate SMS-om tek posle 3 uzastopna kvara i dalje posle svakog drugog detektovanog kvara ali maksimalo 2 puta. Osobu B koju obaveštavate putem API protokola povezanog sa HipChat, Campfire ili nekim drugim chat sistemom ili bilo kojim drugim servisom koji prima API instrukcije preko interneta.

Broj kontakata, kontakt grupa, email i API poruka je neograničen. Sms poruke kupujete u paketima od 50, 100, 300, 500 …

U jednoj kontakt grupi možete imati proizvoljan broj definisanih kontakata/načina obaveštavanja.

Takođe možete definisati sopstveni web servis koji će primati obaveštenja putem API poziva.

Izveštaji

IzvestajU korisničkom delu, za svaki monitor imate detaljan “downtime” log gde se beleže svi detektovani neuspešni testovi kao i lokacija sa koje je test izvršen. Takođe imate i grafički prikaz dostupnosti servisa i srednjeg vremena odziva testa kao i detaljni log svakog pojedinačnog testa (uspešni i neuspešni).

Takođe imate sumirane vrednosti na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou.

Izveštaje možete koristiti radi provere SLA za određeni period.

Izveštaje možete učiniti javno dostupnim, možete generisati link ka izveštaju koji možete postaviti na svojoj web stranici.

Dodatne opcije

Postoji opcija da se pri detekciji kvara automatski otvori tiket podrške i obaveste naši administratori koji će pristupiti rešavanju problema shodno nivou podrške koji imate.

Opcija korišćenja sopstvenih test skripti, pruža neograničene mogućnosti praćenja servisa. Pomoću posebnih skripti možete pratiti bilo koju aplikaciju, protokol, scenario izvršavanja više komandi. Ako postoji potreba, Panet Vam može pomoći u kreiranju posebnih skripti shodno vašim potrebama i zahtevima.

 

Prijavite se za besplatan monitoring plan

Prijavite za besplatan paket koji sadrži 1 monitor sa minmalnim periodom testiranja od 30 minuta, obaveštavanje email-om i API protokolima. Najbolji način da se upoznate sa sistemom je da sami probate i testirate sve mogućnosti i opcije potpuno besplatno.