fbpx

Webglobe

Server Monitoring

Monitoring

Pratite ping, http(s), smtp, pop3, imap … Pomoću specijalizovanih skripti možete pratiti bilo koji proces na vašem serveru. Monitoring se vrši sa najmanje 3 različite lokacije. Interval može biti 1, 5, 15, 30, 60 minuta.

Obaveštavanje

Ako više od jednog servera za monitoring detektuju kvar, generiše se obaveštenje. Možete biti obavešteni na više načina: Email SMS API Sopstveni web skript

Izveštaji

Za svaki monitor se snimaju dva izveštaja: Uptime – dostupnost servisa. Response time – vreme odziva. Izveštaje možete videti u obliku grafikona, statistickog i detaljnog spiska svih vrednosti.

Povezivanje

API povezivanje sa drugim sistemima: Hip Chat Campfire Pager Duty Sopstveni web/sms servis

Nadzor servera

Podržani protokoli