fbpx

Webglobe

Koji su pristupni parametri za email server?


U okviru cPanel naloga, za svaki email nalog pomoću opcije ˝Connect devices˝ možete proveriti parametre za podešavanje email klijenta.

Incoming Server:mail.imedomena.tld IMAP  Port: 993  POP3 Port: 995
Outgoing Server:mail.imedomena.tld SMTP Port: 465

Incoming Mail server

 • Server >> mail.imedomena.tld primer: mail.primer.com, mail.primer.rs…
 • port: 995, protocol POP3 SSL
 • port: 993, protocol IMAP SSL
 • Opcija za korišćenje sigurne veze mora biti uključena.

Outgoing Mail Server

 • Server >> mail.imedomena.tld primer: mail.primer.com, mail.primer.rs…
 • port: 465, protocol SMTP SSL
 • Opcija za korišćenje sigurne veze mora biti uključena.
 • Obavezno mora biti uključena autentifikacija prilikom slanja pošte.

Autentifikaciju podešavate u email klijentu u podešavanjima servera: “server zahteva autentifikaciju” tj.  “Outgoing server requires authentification” …

 • Baza znanja
 • cPanel
 • Domeni
 • Email
 • Usluge