fbpx

Webglobe

Šta je SSL sertifikat i zašto mi je potreban?


Jedan od najvažnijih aspekata onlajn poslovanja u digitalnom svetu je da se obezbedi okruženje od poverenja i da se garantuje sigurnost posetiocima web stranice.

SSL- skaćenica od Secure Socket Layer je sigurnosni protokol komunikacije na Internetu. Radi se o metodi šifrovanja paketa koji se razmenjuju na Internetu. Putem SSL sertifikata se uspostavlja sigurnosni komunikacioni kanal kroz koji prolaze sve informacije koje se razmenjuju između web stranica i njihovih posetioca. U ovoj komunikaciji na relaciji klijent-server svi podaci će biti enkriptovani i samo će SSL server moći da interpretira te podatke pomoću ključa.

SSL sertifikat je obavezan za svako lice ili organizaciju koja putem svoje web stranice prikuplja, obrađuje i skladišti osetljive podatke kao što su: lozinke i korisnička imena, lični podaci, finansijske informacije, brojevi kreditnih kartica i bankovnih računa, pravna dokumenta i ugovori, liste klijenata, itd. SSL sertifikat je takođe poželjan za email servere i web aplikacije.

Generalno gledano, svi SSL sertifikati rade istu stvar. Razlika SSL sertifikata se ogleda pre svega u nivou poverenja koje pružaju, zatim po uslovima izdavanja , i po vizuelnom prikazu u web pretraživaču u slučaju EV SSL sertifikata.

Razlikujemo 3 vrste sertifikata:

  • DV (Domain Validation)

Karakteristično za DV tip sertifikata jeste da je izdavanje brzo, i da se pri izdavanju proverava samo vlasništvo nad domenom. Najčešći način verifikacije je putem emaila ili txt zapisa. Cena ovih sertifikata je povoljna. Preporučuje se malim preduzećima. Prikaz u web pretraživaču je u vidu zaključanog katanca nakon koga sledi http://naziv_domena.

  • OV (Organization Validation)

Da bi bio izdat OV tip sertifikata, izdavač će vršiti dodatnu proveru kompanije koja naručuje sertifikat. Na ovaj način korisnicima svog sajta nudite poslovnu transparentnost i proverene poslovne informacije, kao i brigu o njihovoj privatnosti. Preporučuje se malim i srednjim preduzećima.

  • EV (Extended Validation)

Izdavanju EV sertifikata predhodi temeljna provera kompanije koja izdaje sertifikat (provera kompanije putem dostupnih registara, potvrda fizičke lokacije kompanije, telefonski poziv kojim se proverava validnost narudžbine sertifikata, itd.). Proces izdavanja može trajati nekoliko dana. Cene ovih sertifikata su znatno veće u odnosu na druga dva tipa sertifikata. Extended Validation sertifikati su prepoznatljivi po zelenoj traci u pretraživaču u kojoj se vidi naziv kompanije na web strani što nije slučaj sa predhodna dva sertifikata.


  • Baza znanja
  • cPanel
  • Domeni
  • Email
  • Usluge